مجموعه تصاویری از پروژه های سردخانه و خط لوله اخیر ما

​سردخانه ای به وسعت خاورمیانه.

نگاهی به گالری عکس و دیدن پروژه های بزرگ ما

یکی از اولویت های اصلی ما کیفیت است و ما آماده هستیم که آن را به جهان نشان دهیم.​​​​​​​