مجتمع سردخانه ای کیان رباط کریم 

پاسخگویی به تقاضای جهانی غذا، تهیه غذا برای آینده

ما بزرگترین مجتمع یکپارچه سردخانه ای گلخانه ای کشور هستیم

ما در تولید و بهبود محصولات و فراهم آوردن خدمات صنعتی به سایر شرکت ها کمک کرده و از طریق روابط طولانی مدت و متقابل به آنها پاداش می دهیم.

دفاتر
​​​​​​​در سراسر جهان

10

کارکنان

2500

مشتریان راضی

4110

جوایز و تشریفات

22

ماموریت ما

تبدیل شدن به مهمترین مسئول انرژی

محافظت از مردم

پاسخ به چالش های محیطی

کمک به پیشرفت مشترک

یک کارفرمای مسئول

تمرکز بر نتایج بهتر
​​​​​​​
ایجاد سهام و سود سهام

​​​​ایجاد سردخانه داری نوین در ایران

ما نوآورانه هستیم

تخصص ما

چرا مردم ما را انتخاب می کنند؟

ما توسعه و تبدیل می کنیم

ما کارشناسان تجاری هستیم