بازدید فرماندار رباط کریم از مجتمع سردخانه ای کیان

فرماندار شهرستان رباط کریم از سردخانه ی در حال راه اندازی کیان بازدید به عمل آورد.

 

بازدید فرماندار رباط کریم از سردخانه کیان

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رباط کریم، نظام ملکشاهی دراین  بازدید در خصوص سردخانه کیان خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی احداث واحد سردخانه کیان برای شهرستان امری ضروری است و این سردخانه  با مساحت و ظرفیت بالغ بر ۵ هزار و ششصد تنی است و قطعا وجود چنین واحدی  سرمایه بزرگی برای شهرستان بعنوان یک ظرفیت مهم ذخیره سازی مواد غذایی بشمار می رود که می بایست در جهت راه اندازی این واحد تلاش کرد.

 

سردخانه کیان رباط کریم

ادامه مطلب