​مجتمع سردخانه ای کیان رباط کریم 

​تخصصی ترین سردخانه ایران

تهران  اتوبان تهران ساوه قبل از رباط کریم کنار اتوبان مجتمع سردخانه ای کیان

تماس با ما

​kiancoldstorage@gmail.com​​​​​​​

​۵۶۵۷۶۵۱۰  ۵۶۵۷۶۵۱۱
​​​​​​​۵۶۵۷۶۵۱۲  ۵۶۵۷۶۵۱۳​​​​​​​​​

​سردخانه کیان